GUGGENMUSIK CHIEFERSCHÜTTLER

Giswil

Niiws

Miär hend wider gstarted!

Nachemä erholsamä Summer hend oi miär wider gstarted mit dr Probesaison fir'd Fasnacht 2021/22. Sitem August probid miär wider fliissig i iisem Probelokal bim Schuälhuis z Giswil - wenn oi dui zu iis willsch gheerä de chum doch eifach mal amnä Sunntigabig uf diä 18:00 verbii!